ORVIbiotest – afbraaktesten

Wij voeren de testen uit die u vertellen of biologische sanering voor u de beste oplossing isOnze klanten maken gebruik van ORVIbiotest afbraaktesten om inzicht te krijgen in:
• de haalbaarheid en duurzaamheid van een aanpak met bioremediatie.
• de snelheid van het biologische afbraakproces.
• de eindconcentraties van de verontreinigingen die worden bereikt.
• het effect en toegevoegde waarde van stimulatie van de afbraak door dosering van hulpstoffen.
• het benodigde ontwerp en dimensionering van een biologische sanering.

Wij bieden de volgende ORVIbiotesten:

Wij voeren aerobe en anaerobe afbraaktesten uit met de volgende testcondities:
• Ongestimuleerde (natuurlijke) afbraak.
• Gestimuleerde afbraak door toevoeging van één of meer van de volgende hulpstoffen:
 o Koolstofbron
 o Nutriënten en/of micronutriënten (bv. vitamine B12)
 o Specifieke bacteriën
• Abiotische testen om te controleren of gevonden afbraak daadwerkelijk biologisch is.

De kosten voor het uitvoeren van één aerobe afbraaktest starten vanaf € 500. De kosten voor één anaerobe afbraaktest starten vanaf € 3.000. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de uit te voeren analyses, het aantal in te zetten testen en condities, de doorlooptijd, etc. Neem daarom contact met ons op om uw wensen aan te geven en wij stellen een offerte voor u op.

Procedure

De testen worden ingezet met verse verontreinigde grond en grondwater van de locatie. Samen met u stellen we de juiste afbraaktesten samen, op basis van soort verontreiniging, bodemcondities, mogelijke afbraakroutes, saneringsaanpak, etc.
Een aerobe afbraaktest heeft een doorlooptijd van ongeveer 4 weken. Een anaerobe afbraaktest heeft doorgaans een doorlooptijd van 3-6 maanden.
Om u ervan te verzekeren dat de juiste testcondities worden meegenomen in de afbraaktesten is het voor bijzondere (combinaties van) verontreinigingen veelal van toegevoegde waarde om vooraf een beknopte deskstudie uit te voeren. Bijvoorbeeld naar de afbraakpotentie, het meest geschikte koolstofbron, de juiste redoxcondities, de juiste verontreiniging afbrekende biomassa, de te analyseren afbraakproducten, etc.

Comments are closed