ORVIdetect – bacterietellingen

wij voeren qPCR analyses uit op samples om de hoeveelheid chloor afbrekende bacteriën in uw bodem te bepalenU gebruikt ORVIdetect qPCR analyses om een antwoord te krijgen op de volgende vragen:
• Zijn de juiste bacteriën van nature aanwezig op de locatie?
• Nemen de aantallen specifieke bacteriën toe als gevolg van afbraak en/of stimulering door doseringen?
• Is gedoseerde bioaugmentatie culture op de juiste plek terecht gekomen?
• Hoe vordert de sanering?

Onze bacterietellingen maken gebruik van de qPCR techniek waarbij micro-organismen worden gedetecteerd en gekwantificeerd op basis van het genetisch materiaal (DNA).

Wij bieden de volgende analyses:

Analyse Doelorganisme(n) Afbraak van…
ORVIdetect DHC Dehalococcoides spp. gechloreerde ethenen als PER, TRI cis-DCE en VC
ORVIdetect VC vcrA en bvcA Vinylchloride (VC)
ORVIdetect TRI tceA Trichloorethaan (TRI)
ORVIdetect DHB Dehalobacter spp. Geassocieerd met gechloreerde methanen (chloroform) en ethanen (1,1,1-TCA)
ORVIdetect BAC Universeel bacteriën Brede screening van bacteriële biomassa

Ga naar Offerteaanvraag voor een overzicht van de analysekosten en om online uw offerte aan te vragen.
Wilt u weten welke specifieke soorten wij analyseren, klik dan hier.
Bekijk orvion.nl als u geinteresseerd bent in qPCR analyses op monsters die niet gerelateerd zijn aan gechloreerde verbindingen.

Procedure

ORVIdetect LogoNadat u analyses heeft besteld sturen wij u het juiste bemonsteringsmateriaal toe zodat u zelf grondwatermonsters kunt (laten) nemen. De potjes bevatten een conserveringsmiddel en de monsters hoeven daarom niet te worden gekoeld na bemonstering of tijdens transport. Nadat wij de monsters hebben ontvangen krijgt u binnen vijf werkdagen digitaal de analyseresultaten.

Quicklinks

Achtergrondinformatie over reductieve dechlorering
Achtergrondinformatie over de qPCR analysetechniek
Lijst met alle beschikbare ORVIdetect analyses

Comments are closed