Wilt u VOCl afbreken?

Analyseer uw grondwater op de juiste bacteriën.
Augmenteer uw site met biomassa. Test degradatie.
Ontwerp uw saneringsstrategie.

ORVIdetect analyses


Analyseer uw grondwater om te bepalen of de juiste bacteriën aanwezig zijn voor de afbraak van VOCl's

ORVIaugment cultures

Doseer uw grondwater met grote aantallen dechlorinerende bacteriën om zekerder te zijn
van een goed saneringsresultaat.

ORVIbiotest


Als u meer zekerheid wilt over een saneringsaanpak, dan voeren wij aerobe en anaerobe afbraaktesten voor u uit.

Advies en Begeleiding

Wij ontwerpen een biologische saneringsaanpak
voor uw saneringsplan, aanbesteding of project.
Eenvoudig of uitgebreid met een 3D grondwatermodel.

Heeft u een bodemsanering met gechloreerde koolwaterstoffen?
Let nature do the job!

U gaat een locatie saneren dat is verontreinigd met vluchtige organische koolwaterstoffen (VOCl) zoals bijvoorbeeld perchlooretheen (PER), trichlooretheen (TRI), chloroform of trichloorethaan (TCA). Overweegt u een biologische aanpak als Natuurlijke Afbraak of een gestimuleerde biologische in situ sanering? Of heeft u een lopende bioremediatie die u wilt monitoren, bijsturen of afronden?

Orvion heeft verschillende producten en diensten die u helpen om de afweging voor een saneringsaanpak te maken en van uw biologische sanering een succes te maken.

ORVIdetect

ORVIdetect
qPCR bacterietelling om vooraf te bepalen of de juiste bacteriën aanwezig zijn en de saneringsvoortgang te monitoren.

ORVIaugment

ORVIaugment
hoge concentraties actieve bacteriën om een sanering op gang te krijgen en u meer zekerheid te geven over het saneringsresultaat.

ORVIbiotest

ORVIbiotest
(an)aerobe afbraaktesten om de haalbaarheid van een biologische aanpak vooraf te testen en te optimaliseren.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding
Saneringsaanpak, geohydrologisch modelleren en milieukundige begeleiding